Bel ons nu 0412 455496

Onder bod: Laar 50, 5388 HK Nistelrode

Type object Maatschappelijk vastgoed, Culturele instelling
Perceeloppervlakte 963 m²
Totale VVO 805 m²
Aanvaarding In overleg
Status Onder bod
Prijs bij inschrijving
Onder bod

Algemeen

In het zuidelijke dorps-midden van Nistelrode, aan de overzijde van de Rooms Katholieke kerk van de Heilige Lambertus en ingesloten tussen de straten Maxend en Lindestraat bevindt zich aan Laar 50 het voormalige Rooms-Katholieke parochiehuis, welke later -en tot voor kort- in gebruik was als Dorpshuis. Dit markante gebouw -stammend uit 1938- is in 2022 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaa... Meer informatie

Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 05758
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 5 april 2024
Bouw
Type object Maatschappelijk vastgoed, Culturele instelling
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1938
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 963 m²
VVO 805 m²
Locatie
Ligging Aan drukke weg
Dichtbij openbaar vervoer
In centrum
Nabij school
Nabij snelweg
Open ligging
Energieverbruik
Energielabel A
Energie-index 0,92
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Nistelrode B 2100
Perceeloppervlakte 963 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

In het zuidelijke dorps-midden van Nistelrode, aan de overzijde van de Rooms Katholieke kerk van de Heilige Lambertus en ingesloten tussen de straten Maxend en Lindestraat bevindt zich aan Laar 50 het voormalige Rooms-Katholieke parochiehuis, welke later -en tot voor kort- in gebruik was als Dorpshuis. Dit markante gebouw -stammend uit 1938- is in 2022 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zodat het monumentale, karakteristieke pand geborgd kan worden en cultureel-maatschappelijk erfgoed in Nistelrode behouden blijft.
Het pand is een belangrijk element in de ontwikkelingsgeschiedenis van Nistelrode en van algemeen cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaalhistorische en geestelijke ontwikkeling van de kern van Nistelrode in het tweede kwart van de twintigste eeuw.
De bouwvergunning voor het realiseren van het parochiehuis is in 1938 verleend. Met het ontwerp was de Bossche architect Schütz belast, die hoofdzakelijk in de traditionalistische stijl van de Delftse School ontwierp. Zo heeft hij in 1939 ook het parochiehuis in Venhorst in dezelfde stijl -doch een kleiner formaat- ontworpen.

In 1941 (uitbreiding van de achterzijde), 1976 (ingrijpende verbouwing tot verenigingsgebouw) en 2003 (interne wijziging) is het parochie-/dorpshuis verbouwd.

Het pand is gebouwd vanuit een T-vormige plattegrond met een lange vleugel, evenwijdig aan het Laar met haaks daarop een korte vleugel evenwijdig aan de Lindestraat.

Zowel aan de voor- als achterzijde bevinden zich parkeerplaatsen, welke NIET bij de verkoop horen.

Het pand is opgetrokken uit schoon metselwerk van roodbruine machinale baksteen, gemetseld in Vlaams verband met cementhoudende snijvoeg. De zuidoever van het later aangebouwde volume is gemetseld in wildverband.

Het hoofdvolume heeft een samengestelde kap van twee uitzwenkende zadeldaken met ruime overstek, gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen.

Aan de zuidzijde steekt door de nok van het haakse bouwdeel een gemetselde schoorsteen. Aan de zuidzijde bevindt zich over de gehele lengte van het gebouw een aanbouw onder lessenaardak.

Aan de voorzijde bevindt zich, vanaf het Laar gezien, links het haakse bouwvolume. In de kopgevel van dat volume bevinden zich ter hoogte van het souterrain vier kleine vierruits vensters. Ze zijn geplaatst onder rollagen en voorzien van raamdorpelstenen. In het midden bevat de gevel een groot venster met boven- en zijlichten en roedenverdeling in de ramen. Boven het venster is een korfboog gemetseld, het boogveld is gevuld met siermetselwerk. Onder het venster
bevinden zich raamdorpelstenen. Boven de korfboog is een plaquette ingemetseld met een afbeelding van een ploeg en kruis en in een vaandel de tekst: “DOOR KRUIS EN PLOEG”. In de geveltop is een kleine ronde opening dichtgemetseld. De opening is rondom voorzien van een rollaag.

De langsgevel van het hoofdvolume bevat zes grote vensters met zesruits onderramen, drieruits bovenlichten, houten luiken en raamdorpelstenen. Boven ieder van de vensters is een strekse schuine rollaag gemetseld. Rechts bevindt zich de ingang onder een lessenaardak op houten schoren die rusten op natuurstenen consoles. De getoogde dubbele toegangsdeur is terugliggend geplaatst in een getrapt portiek onder een segmentboog. De zware deuren zijn opgeklampt en voorzien van een ruit en smeedijzeren hekwerk.

Onder de dakvoet van het hoofdvolume bevindt zich een mastgoot. Boven de entree wordt de goot onderbroken omdat hier een dakkapel op het dak staat. De dakkapel heeft een zadeldak, stolpraam met dezelfde indeling als de ramen in de voorgevel en een houten voorschot. Elders op het dakvlak bevindt zich een kleine niet oorspronkelijke uitbouw met een ventilatierooster.

De linkerzijgevel van het gebouw is de lange gevel van het haakse volume. Aan deze zijde bevindt zich links de kop van de aanbouw aan de achterzijde. Het metselwerk laat zien dat dit gedeelte van die aanbouw er vanaf 1938 heeft gestaan. Het geveldeel is blind. Wel is er sprake van inboetwerk. De langsgevel van het haakse volume bevat ter hoogte van het souterrain vijf vierruits vensters (waarvan één is gewijzigd in een rooster). Ze zijn net als aan de voorzijde voorzien van raamdorpelstenen en geplaatst onder rollagen. Boven de souterrainvensters bevinden zich drie grote vensters zoals in de voorgevel van het hoofdvolume, echter zonder luiken. Tegen de gevel zijn twee trappen met ijzeren hekwerken gemetseld. Ze bieden toegang tot twee opgeklampte deuren onder rollagen. Onder de dakvoet bevindt zich een mastgoot.

De rechterzijgevel van het haakse volume bevat een kleine rondboognis waarin een beeld van de H. Lambertus uit 1988 staat. Rechts bevinden zich twee smalle staande vensters met vierruits ramen en tweeruits bovenlichten. Ze zijn voorzien van raamdorpelstenen. Aan de bovenzijde zijn strekken gemetseld.
Onder de dakvoet bevindt zich een mastgoot. De rechter kopgevel van het hoofdvolume bevat links een staand vijfruits rondboograam met ijzeren roeden en raamdorpelstenen onder een getoogde rollaag.

Rechts van het raam is een plaquette ingemetseld met een afbeelding van een kanon en in twee banieren de tekst: “IN DANKBARE HERINNERING” en “1-9-1939 1-I-11 RA 9-4-1940”. Deze plaquette herinnert aan de Mobilisatie voor WOII. Verder naar rechts is een grotere opening dichtgezet en opnieuw ingevuld met een staand vierruits ventster met raamdorpelstenen en aan de bovenzijde een rollaag. De top bevat een grote ronde opening met een rollaag rondom. De opening is dichtgezet met een beplating. Rechts sluit iets terugliggend de aanbouw aan de achterzijde aan. Deze kopgevel is van meer recente aard en bevat een houten deur met enkelruits bovenlicht onder een rollaag.

De achtergevel is van meer recente aard en bevat van links naar rechts een houten deur, twee vierruits vensters met lekdorpeltegels, een houten deur, vijf vierruits vensters met lekdorpeltegels en terugliggend een entree met dubbele deur met ruiten en zijlichten. Onder de dakvoet hangt een mastgoot. De kopgevel van het haakse volume, die boven het lessenaardak uitsteekt, bevat onder een strek een vensteropening met raamdorpelstenen waarin zich tegenwoordig een rooster bevindt.

VERKOOPPROCEDURE.
In het kader van de verkoop van het dorpshuis Laar 50 wordt een gunningsprocedure gestart, waarbij niet primair de koopprijs maar de combinatie van het plan met de koopprijs wordt gehanteerd, waarbij het plan van de kandidaat-koper het zwaarst weegt. Dit omdat de gemeente een maatschappelijke invulling in combinatie met het behoud van de monumentale waarde en uitstraling van groot belang vindt. Er is dus geen vraagprijs.

Gegadigden leveren uiterlijk 15-12-2023 een concreet plan met koopprijs aan bij ons kantoor. Dit concrete plan dient een omschrijving te bevatten van het maatschappelijk doel dat in het pand wordt gerealiseerd, alsmede op welke wijze het aanzien van het pand en waarden behouden worden. Daarnaast dienen gegadigden inzichtelijk te maken wie de uiteindelijke gebruiker en/of huurder van het pand is. Randvoorwaarde daarbij is dat deze niet subsidie-afhankelijk is of wordt van de gemeente Bernheze. Met andere woorden; gegadigden/gebruikers/huurders komen niet in aanmerking voor subsidies en moeten hun zaak zelf kunnen exploiteren.

Op basis van de gunningscriteria worden er punten toegekend voor het ingediende plan en voor de geboden koopprijs. De gunning zal niet geschieden op basis van het hoogste aantal punten, maar op basis van de combinatie tussen het beste plan en de koopprijs. De beoordelingscommissie zal op basis van het beste plan
en de geboden koopprijs advies geven aan het College, dat uiteindelijk zal beslissen of en zo ja, aan welke gegadigde het wordt gegund.

VERKOOPVOORWAARDEN

In de koopovereenkomst zullen kettingbedingen opgenomen/aan de koper opgelegd worden, dit ten behoeve van de waarborging van het sociaal-maatschappelijke gebruik van het dorpshuis in de toekomst en ten behoeve van de naleving van het dorpshuis als gemeentelijk monument in de toekomst (behoud historische waarden zoals omschreven in de redengevende omschrijving Laar 50), waarbij het verboden zal zijn het gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is en waarbij het verboden zal zijn om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders het gemeentelijk monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. VERDER;
- moeten toekomstige eigenaren, gebruiker(s), huurder(s) hun zaak zelf exploiteren zonder aanspraak te maken op of afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies. In het plan moet dit duidelijk inzichtelijk worden gemaakt
- mogelijk zal er door de gemeente een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd
- als er een bestemmingsplanwijziging nodig is, dan zijn de daarmee gemoeide kosten voor koper
- de rondom het dorpshuis gelegen parkeerplaatsen (voor- en achterkant) zijn niet te koop; deze blijven in gemeentelijk beheer en zullen openbaar toegankelijk blijven.

De eisen die aan het plan gesteld worden, de gunningscriteria en inschrijvingsprocedure kunt u terugvinden in de brochure. U kunt de brochure ook opvragen via ons kantoor. Bezichtigingen kunnen eveneens worden aangevraagd via ons kantoor.

Na sluiting van de inschrijfperiode zullen de plannen van de potentiële kopers door de beoordelingscommissie (welke bestaat uit een stedenbouwkundige, een medewerker grondzaken, het parochiebestuur, de wethouder, W&T woning-/bedrijfsmakelaars en een medewerker van Monumenten) beoordeeld worden op basis van vermelde gunningscriteria en het puntensysteem dat daaraan is gekoppeld. De beste combinatie van plan en koopprijs zal daarna aan het College worden voorgelegd voor de gunning/verkoop van het dorpshuis, waarna het College uiteindelijk een besluit neemt.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Inloggen

Inloggen op mijn Walboomers & Timmers woning- / bedrijfsmakelaar. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Sluiten

Recent bekeken