Commercieel beheer

1.

Het werven van huurders en het toetsen van aspirant-huurders. Het verstrekken van informatie aan de huurder over de woning, gemeentelijke regelingen en verordeningen. Er zal rekening worden gehouden met eventuele specifieke eisen en wensen van de opdrachtgever;

 

2.

Het periodiek rapporteren over de voortgang van de verhuurwerkzaamheden en zonodig adviseren inzake de te treffen maatregelen;

 

3.

Het volledig administratief afhandelen van de huurovereenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van modelhuurcontracten van de beheerder. De overeenkomsten kunnen indien gewenst aangevuld worden met bijzondere bepalingen en/of huishoudelijke reglementen. Het namens de opdrachtgever doen toekomen van een ondertekend exemplaar of een kopie daarvan;

 

4.

Het melden aan de opdrachtgever van huuropzeggingen met inachtneming van nadere afspraken dienaangaande;

 

5.

Het verstrekken van verhuurverklaringen aan vertrekkende huurders;

 

6.

De in rekening te brengen verhuurondersteunende advertentiekosten zullen door Walboomers & Timmers woning- / bedrijfsmakelaars, op verzoek van de opdrachtgever, worden aangetoond.